EPBD

EPBD is een Europese richtlijn welke staat voor Energy Performance of Buildings Directive. Deze richtlijn verplicht alle EU landen om energieprestaties van installaties te verbeteren. Het doel van de EPBD is om in 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en 20% energiebesparing te bereiken en is in 2002 in werking getreden. In 2010 is deze richtlijn herzien. De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van deze richtlijn een nieuwe wet opgesteld en de hieruit volgende maatregelen zijn met name gericht op airconditioning- en verwarmings systemen. Deze wet verplicht dat airconditioning- en verwarmings systemen periodiek geïnspecteerd moeten te worden.

Airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW dienen eens in de 5 jaar gekeurd te worden. De eerste installaties – tot 45 kW en ouder dan 1 december 2003 – moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn volgens de nieuwe EPBD-A wetgeving. Boven 45 kW is de nieuwe EPBD-B wetgeving van toepassing en dienen ook gefaseerd gekeurd te worden. Het betreft, tot op heden, de comfort koelinstallaties.  Voor de inspectie cyclus van alle klassen kunt u onderstaande link van de overheid aanklikken voor het volledige inspectie schema.

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is vanaf 1 december 2013 verplicht. Bij een optimale afstelling is een energiebesparing van ca. 30 procent mogelijk. Deze keuring is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Door deze besparing is een keuring snel terugverdiend en wordt bovendien aan de wet voldaan.

Dalemburgh Inspecties voert deze wettelijke inspecties uit volgens een transparante maar vooral onafhankelijke wijze. Vanzelfsprekend beschikken wij over de benodigde vakkennis, ruime ervaring en de benodigde opleidingen en certificering. Wij voeren dan ook geen onderhoud uit en het uitvoeren van de aanbevelingen t.a.v. installatie aanpassingen laten wij graag over aan de installateur of leverancier!

Voor meer inhoudelijke informatie wat dit voor u betekend verwijzen wij graag naar onderstaande link van de overheid. U kunt vrijblijvend contact opnemen via onze contact pagina. Graag maken wij een afspraak met u om onze dienstverlening en de wetgeving toe te lichten!

 

Link naar de overheid betreffende installatiekeuringen

rijkslogo

 

 

 

 

 

F-Gassen gecertificeerd ISO

 

 

 

 

Factsheet Installatie Performance Scan

Verpichte EPBD-Aircokeuring  ‘Optimaal comfort in uw gebouw’ (tbv Gebouwbeheerder)

Wetgeving t.a.v. koeltechnische installaties vanaf 2015

Interpretatiedocument EPBD

Staatscourant EPBD wetgeving 2013 AC