Risico- en beschikbaarheidsanalyse

NZ lijn station ADM Centraal

Voor projecten met het karakter van langdurig prestatie-gerelateerd worden risico-analyses opgesteld op doelmatigheid en beschikbaarheid én wordt op haalbaarheid en financieel risico getoetst.

Ook analyses zoals Life Cycle Cost, Total Cost of Ownership en kans op uitval versus kortingsbeleid (bij afwijking van geëiste beschikbaarheid), worden uitgevoerd gevolgd door advies.